l'estaca - Le pieu - Mury

Une version internationale de l'Estaca - Mury.
Versja miedzynarodowa Estaca, czyli piosenka ktora w polskiej wersji Jacka Kaczmarskiego nosila tytol "Mury"
Marek Mogilewicz spiewal ja wraz z Jackiem na koncercie w Zurichu podczas stanu wojennego w Polsce.
Festival de Barjac - France - Francja

Mis à jour (Samedi, 15 Aout 2015 15:45)